Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd - spørsmål om omfanget av utleiers frivillige registrering - Skattedirektoratets brev av 10. mai 2017

I et brev 10. mai 2017 til et skattekontor har Skattedirektoratet uttalt følgende om omfanget av utleiers frivillige registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd:

Viktige skatteendringer i revidert budsjett

  Regjeringen la i dag frem forslag til revidert budsjett for 2017, og foreslår samtidig disse endringene i skattelovgivningen: Ny ordning med individuell pensjonssparing Det foreslås innført en ny ordning... Innlegget Viktige skatteendringer i revidert budsjett dukket først opp på Skattebetalerforeningen

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.

Betalingsoppdrag er risikosport

Mange regnskapsførere påtar seg betalingsoppdrag på vegne av kunden. Gode rutiner sikrer at betalingen er korrekt og rettidig. Følges ikke rutinene øker faren for svindel betraktelig.

Dyrt å snoke i kredittopplysninger

Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.

Flere nyheter