Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Arve Hoel

29.01.18
Lokal Revisjon AS går inn i Revisorgruppen

Lokal Revisjon AS har fra 01.01.2018 inngått avtale om medlemskap i Revisorgruppen. Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag i nord til Kristiansand i sør.

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge.

Varsler i Altinn - regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.

Endringer i Hvitvaskingsloven - veiledning om kontantforbudet

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

Regler om diettgodtgjørelse for 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjærelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.

Personvernreglene for revisorer

I forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018, arbeider Revisorforeningen med en veiledning på hva dette vil bety for revisorene. I tillegg har vi startet arbeidet med å utarbeide en bransjenorm for revisjonsbransjen. I denne forbindelse er det avholdt et møte med Datatilsynet.

Flere nyheter