Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.

Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda

Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018

Forventer skattehopp hvis leieinntekter forhåndsutfylles

Hvis regjeringen får det som den vil skal opptil 100 selskaper som formidler tjenester eller utleie av bolig måtte gi opplysninger til Skatteetaten.

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Bransjenorm GDPR for revisorer

Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen er nå sendt til Datatilsynet for godkjenning. Utkastet til bransjenorm vil være veiledende for bransjen også før Datatilsynet har gitt sin godkjenning.

Flere nyheter