Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Utvalg foreslår økt moms

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.

Husk å søke om utsettelse

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

Ingen skatteendringer i revidert budsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2019 er lagt fram uten forslag til vesentlige endringer i skattereglene.

Revidert budsjett og avgift

Regjeringen har lyttet til høringsinstansene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.

Regjeringen snur om personalforsikringer

Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.

Finansdepartementet vil oppheve gunstige verdsettelsesregler for aksjer

Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

Flere nyheter