Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Finanskomiteen følger opp regnskapslovforslaget

Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

Delegering av klientroller i Altinn

Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene.

Endringer i regnskapsloven

Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanse.

Delvis skattlegging av diett neste år

Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF at 150 kroner av diettgodtgjørelse blir skattepliktig fra og med neste år.

Sparing til pensjon for næringsdrivende

Du kan velge mellom to forskjellige pensjonsordninger - som begge gir skattefradrag. Men hvilken er best?

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.

Flere nyheter