Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Fjerner firmabil-fordel

Det blir dyrere å bruke elbiler som firmabil. Det fremkommer av regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Innfører Airbnb-skatt

Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Regjeringen peker særlig på at det er et behov for å beskytte hotellnæringen.

Hovedtrekkene i budsjettet

Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2018. Det var ingen store overraskelser i budsjettet, men det inneholder en rekke mindre justeringer.

Grensen mellom ordinrt utbytte og likvidasjonsutbytte ved avvikling

Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven 16-9 måtte anses som likvidasjonsutbytte.

Idrettslag med kiosksalg

Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.

Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift; kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Flere nyheter